Om LindeDagen

Så har LindeDagen utvecklats

till stor folkfest i Lindesberg

Under de första åren samlades kulturföreningar i ett gemensamt tält på Sundsbron.


Det började som ett mindre lokalt Rotary-projekt i Lindesberg för att få fler att röra sig och samtidigt samla in pengar till stöd för barn- och ungdomsaktiviteter.

Initiativet blev snabbt en stor succé och har sedan utvecklats till en stor och bred folkfest. 


Karta med utställare på första Lindedagen 2015 som då hette "Vi håller Lindesberg i rörelse"


Det började 2015 som Lindessjön Runt-dagen (eller rättare sagt "Vi håller Lindesberg i rörelse") - ett lokalt Rotary-projekt för att få fler lindesbergare att röra sig genom att gå vandringsleden Lindessjön Runt som är cirka 7,5 km. Genom att bjuda in utställare som fick presentera sig efter vandringsleden fick klubben in pengar till stöd för barn- och ungdomsaktiviteter.


Lindessjön Runt-dagen var tänkt som ett mindre lokalt Rotary-projekt men blev direkt en stor succé som utvecklats till Lindedagen - en stor och bred folkfest som koncentrerats till Strandpromenaden i sjöstaden Lindesberg efter önskemål från utställare och besökare (som inte ville gå så långt mellan de olika utställarna).


Lindedagen har samtidigt utvecklats till en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg - som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i; som en attraktiv etableringskommun för företag; som ett attraktivt besöksmål.

Lindedagen bidrar till att göra Lindesberg lite bättre och roligare att leva i - bland annat genom Generationsparken som invigdes på Lindedagen 2019.


Första Lindessjön Runt-dagen 2015 samlade in ca 75.000 kronor till stöd för barn- och ungdomsaktiviteter i form av bidrag till grundskolor, ridskola och kulturskola. De tre följande Lindedagarna (2016-2018) samlade in totalt ca 200.000 kronor som blev Rotarys andel i Generationsparken - en ny lekplats efter Strandpromenaden i Lindesberg som byggts av Lindesbergs kommun med stöd av Svenska kyrkans församling och Lindesbergs Rotaryklubb. Sedan dess har Rotary genom Lindedagen bidragit till lokala och globala Rotary-projekt, stipendier med mera.


Lindedagen är nu etablerad som en årligen återkommande folkfest där företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs kommun har möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former.


Målgrupper & syften/mål för besökare på Lindedagen:

  • Invånarna i Lindesbergs kommun: Att skapa kännedom om och stolthet över vår kommun för att göra lindesbergare till ambassadörer för sin kommun + att ha lite roligt under trivsamma former.
  • Inpendlare till Lindesbergs kommun: Att skapa intresse och motivation för att bli inflyttare - genom att upptäcka hur roligt och trevligt vi har det i Lindesberg.


Målgrupper & syften/mål för utställare på Lindedagen:

  • Att erbjuda företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs kommun möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former;
  • Att genom utställarnas sponsorbidrag (3.000 kronor för företag och kommersiella verksamheter) ge ekonomiskt stöd till lokala projekt som bidrar till att göra Lindesberg till en attraktiv kommun.

LindeDagen 2019

lindedagen.2019.20
lindedagen.2019.19
lindedagen.2019.18
lindedagen.2019.17
lindedagen.2019.16
lindedagen.2019.14
lindedagen.2019.13
lindedagen.2019.12
lindedagen.2019.11
lindedagen.2019.10
lindedagen.2019.09
lindedagen.2019.08
lindedagen.2019.07
lindedagen.2019.06
lindedagen.2019.05
lindedagen.2019.04
lindedagen.2019.03
lindedagen.2019.01
lindedagen.2019.xx
lindedagen.2019.02

LindeDagen 2018

LindeDagen 2017

LindeDagen - en del i marknadsföringen av Lindesberg

Platsvarumärket Lindesberg skapas av alla vi som bor och verkar i Lindesbergs kommun. Våra tankar, åsikter och kunskaper om platsen skapar en bild som vi hela tiden kommunicerar till vår omvärld. Det vi förmedlar till omvärlden avgör om människor vill besöka, bo eller etablera företag här. De platser som lyckas förmedla en tydlig, äkta och positiv bild, blir också attraktiva. Varumärkesplattformen har sex profilområden som extra viktiga - Idrott, Kultur, Natur, Handel & Service, Industri & Företagande och Leva & bo. Läs mer om platsvarumärket Lindesberg >>